คลิปเด่น

ทวงงานนักเรียนสไตล์ครูโซ่ ยอดหทัย

เฟซบุ๊ค ครูโซ่ ยอดหทัย ได้เผยแพร่คลิปที่ทำขึ้นขำๆเพื่อทวงงานนักเรียน 

 

Back to top button